Park znanosti - Oroslavlje
Izvor: Park znanosti - Oroslavlje
Trakošćan
Izvor: HTZ _ Autor: Domagoj Sever
Nalazište krapinskih neandertalaca
Izvor: HTZ_ Autor: Ivo Biočina
Kumrovec - izrada drvenih igračaka - UNESCO
Izvor: HTZ_ Autor: Ivo Biočina
Ogulin - Ivanina kuća bajke
Izvor: HTZ_ Autor: Domagoj Blažević
Dvor Veliki Tabor
Izvor: HTZ _ Autor: Ivo Biočina
Lepoglavska čipka
Izvor: HTZ_Autor: Domagoj Blažević

opći uvjeti

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA

Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja TRAKOSTYAN-TOURS Turistička agencija, d.o.o. i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA

Nakon prijave u Agenciji te uplate avansa za putovanje u visini od 30% od vrijednosti aranžmana ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

3. OTPLATA ARANŽMANA

Aranžman se otplaćuje u ratama sukladno naznačenom u Ugovoru o izvođenju putovanja koji se sklapa između korisnika aranžmana/ roditelja/ staratelja/ i agencije, a najkasnije do kraja tekuće godine, a sve u skladu preporuke Ministarstva prosvjete, znanosti i športa.

4. CIJENA ARANŽMANA

Cijen aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata, na temelju kojih je izračunata cijena putovanja:promjena tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa (avionski) i slično.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA

Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog(koji je 10% ili veći), agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana i nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Svi ponuđeni aranžmani u slobodnoj prodaji imaju fiksnu cijenu bez obzira na broj putnika u pojedinoj grupi, temeljem ovakvog načina prijave za putovanje rizik popunjenja autobusa preuzima Trakostyan tours, a grupa pristaje na dijeljenje po autobusima ili spajanje s nekom drugom grupom.

6. ODUSTAJANJE POJEDINCA

Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici "TRAKOSTYAN-TOURS d.o.o.". U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava sljedeće iznose:

do 75 dana prije puta 20%

od 74 do 21 dana 50%

od 20 do 8 dana 75%

od 7 do 1 dana 100% (bez obzira na razlog odustajanja).

Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji, neplanirane, a opravdane obaveze ili odlazak putnika zbog bolesti u bolnicu(što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom), te nenadane posebne okolnosti kao što su elementerne nepogode, ratovi, terorističke akcije i slično, koje mogu izravno utjecati na izvršenje programa putovanja, a za što je mjerodavno priopćenje službenih organa RH.
Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik otkaže putovanje ii nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza okaže putovanje.

7. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE

Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici "Trakostyan tours". U slučaju odustajanje za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:

sva odustajanja do 90 dana prije puta 20%

odustajanje od 89 do 60 dana prije puta 50%

59 dana do 1 dana prije puta 100 %.

Kad su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Organizator putovanja zaračunava administrativne troškove ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik otkaže putovanje ii nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza okaže putovanje.

8. "TRAKOSTYAN TOURS"

svim putnicima preporučuje sklapanje police od rizika otkaza putovanja. U slučaju odustajanja bez uplate osiguranja striktno se primjenjuje navedena skala u člancima 6. i 7.

9. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te je prporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu.

U slučaju gubitka prtljage, putnik treba na licu mjesta sačiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome.

10. POČINJENE ŠTETE

Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i slično) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog.

POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinuti će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju eventualno putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju snosio putnik.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putnik zdravstvenim osiguranjem u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja, ukoliko nije posebno naglašeno u programu. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turističkih agencija. Preporučamo paket putnog osiguranja, zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja. Naši partneri su Croatia osiguranje d.d. V.Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB:26187994862, bespl. info tel: 0800 1884;Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., https://www.crosig.hr/hr/osiguranja/putno/osiguranje-otkaza-putovanja/ i Generali osiguranje, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, OIB: 10840749604; +385 1 4600 400; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. https://www.generali.hr/__static__/pdf/webshop/Uvjeti-paket-putnog-osiguranja-2017.pdf

15. JAMČEVINA I POLICA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Jamčevina za turistički paket aranžman uplaćena je kod Croatia osiguranja d.d., V.Jagića 33, 10000 Zagreb, OIB:26187994862, bespl. info tel: 0800 1884; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., po broju 298090000023, i Polica za osiguranje od odgovornosti po broju 078090041838.

16. OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVOR O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU

Korisnik je upoznat sa informacijama za Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u situacijama koje nisu situacije obuhvaćene dijelom A. PRILOG I., Dio B  - Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu u situacijama koje nisu situacije obuhvaćene dijelom A - PDF_brošura

17. REKLAMACIJE

Stranka dostavlja u pismenoj formi najkasnije 8 dana od završetka putovanja, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao turistički pratitelj. Organizator će primiti u postupak samo potpuno kompletirane pritužbe koje primi u navedenom roku. Organizator donosi pismeno rješenje na svaki prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora.

Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izdaje agencija, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije.

ODGOVORNI ORGANIZATOR 

TRAKOSTYAN TOURS Turistička agencija, d.o.o.,

Gornja Voća 91, 42245 Donja Voća

Tel: 042/ 205 555

Fax 042/205-565

I.D. kod HR-AB-42-07002586

Matični broj: 1237403

OIB: 03727633572

Koristimo kolačiće (eng. "cookies") za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažeš se s korištenjem kolačića.
Više informacija Razumijem